BASIN BÜLTENİ TARİH: 30.04.2021

GELECEĞİMİ ÇÖPE ATMA!

Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği’nin Çevre ve İklim Değişikliği Konularına Odaklanan Projesi Başladı

Derneğimizin “Geleceğimi Çöpe Atma!” başlıklı projesi T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programının üçüncü dönemi kapsamında hibe desteği almıştır.

Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği olarak, 1 Nisan 2021’de başlayan projemizde 15 ay boyunca, çocukların ve gençlerin katılımıyla çevre ve iklim değişikliği konularında toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen faaliyetler yürüteceğiz. Projemizin hedefleri şunlardır:

1. Adana’da ekoloji, çevre ve iklim değişikliği konularında etkili bir şekilde çalışmak ve sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin arttırmak.

2. Çocuklarımızın geleceğini etkileyen bir sorun olarak çevre hakları ve iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratarak savunuculuk becerilerini geliştirmek.

3. Adana’da kamu kurumları ile işbirliği yaparak bir çocuk girişimi oluşturmak ve kendi yaşamlarını etkileyen süreçlere aktif katılımlarını sağlamak.

4. Adana’da, Türkiye’de ve Avrupa’da çalışan STK’lar arasında işbirliğini ve diyaloğu arttırmak için işlevsel mekanizmalar geliştirmek.

Çukurova Genç İşadamları Derneği’nin (Çukurova GİAD) ve Polonya merkezli Kalkınma Politikaları Vakfı’nın (Development Policy Foundation) ortaklığında yürütülecek projede, Avrupa Birliği üye ülkelerinde çevre ve iklim değişikliği odaklı politikalar, eğitimler ve eylem planlarından elde edilen deneyim ve bilgi birikimi Adana’ya ve ülkemize aktarılacaktır.

Adana’da yaşayan 11-18 yaş aralığındaki çocukların ve gençlerin, aktif olarak yer alacağı proje faaliyetleriyle, Adana’da sivil toplumun çevre ve iklim değişikliği hakkında farkındalık kazanması öngörülmüştür. Çocuklar ve gençler, Adana’da öne çıkan çevre sorunları ve iklim değişikliği konularında bilgilenecekler, farklı sektörlerdeki üretim süreçlerini doğrudan gözlemleyip anlamalarını sağlayacak proje faaliyetlerine aktif olarak katılacaklar ve çevre dostu uygulamalar önerecekler.

Sivil Toplum Destek Programı, sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik yürütülen bir hibe programıdır ve Sivil Toplum Destek Programının üçüncü döneminde verilen desteklerle kuruluşların kurumsal kapasitesinin artırılması ve ortaklıkların teşvik edilmesi; aktif vatandaşlık ve sivil toplum kuruluşlarının karar alma süreçlerine katılımının desteklenmesi ve son olarak aktif vatandaşlık için yasal çerçevenin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Programın Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir.

Bilgi için:

Doç. Dr. Çiğdem AKSU ÇAM (Proje koordinatörü)

e-posta: cigdemaksu@gmail.com