Çocuk Hakları ve Demokrasi Atölyeleri

Çocuk Hakları ve Demokrasi Atölyeleri (Child Rights and Democracy Workshops) Projenin toplam süresi : 9 ay Toplam bütçe tutarı:47.507,20 EUR Projenin hedefleri: -Genel hedef(ler):Çocuk hakları ve çocuklar için demokrasi kültürünün yaygınlaşrılması için STÖ’ler arasında diyalog oluşturarak sivil kalımı güçlendirmek. -Özel hedef(ler):Çocuk hakları ve çocuklar için demokrasi ortak paydasında bir STÖ ağı oluşturmak, eğim faaliyetleriyle ağa