Çocuk Hakları ve Demokrasi Atölyeleri
(Child Rights and Democracy Workshops)

Projenin toplam süresi : 9 ay
Toplam bütçe tutarı:47.507,20 EUR
Projenin hedefleri:
-Genel hedef(ler):Çocuk hakları ve çocuklar için demokrasi kültürünün yaygınlaşrılması için STÖ’ler arasında diyalog oluşturarak sivil kalımı güçlendirmek.
-Özel hedef(ler):Çocuk hakları ve çocuklar için demokrasi ortak paydasında bir STÖ ağı oluşturmak, eğim faaliyetleriyle ağa kalanların kurumsal ve operasyonel kapasitelerini gelişrmek, çocuk haklarının çocuklar tarafından öğrenilmesi ve toplumun her kesimi  tarafından benimsenmesi için atölye çalışmaları yapmak.
Hedef Grup(lar): 15 çocuk (faaliyetlere kalacak), 15 STÖ (ağa ve faaliyetlere kalacak)
Nihai Faydalanıcılar :Tüm çocuklar, Bölgedeki STÖ’lar  Beklenen sonuçlar : Adana Çocuk Hakları ve Demokrasi Ağı oluştu, Ağa kalan STÖ’lerın insan hakları, çocuk hakları, savunuculuk‐lobicilik konularında bilgileri ar, operasyonel kapasiteleri geliş,  Atölye çalışmalarında çocuklar kendi haklarını öğrendiler, demokrasi kültürleri geliş ve savunuculuk yapmayı öğrendiler, proje çıklarının paylaşılmasıyla kamuoyunda çocuk hakları ve demokrasi kültüründe farkındalık ar.
Temel Faaliyetler : 1. Hazırlık ve ağ oluşturma faaliyetleri, 2. Eğici ve yeşkin  eğimleri, 3. Atölye çalışmaları, spor faaliyetleri ve ziyaretler, 4. Yayınlar, 5. Tanım faaliyetleri, 6. Kapanış ve raporlama faaliyetleri.