Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği

Derneğimiz 1996 yılında “Adana Sokak Çocukları Derneği” adıyla kurulmuş, faaliyetlerini bu isim altında 14 Kasım 2009 tarihine kadar sürdürmüş, bu tarihte yapılan olağan genel kurulunda adını “Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği” olarak değiştirmiştir. Yapılan bu isim değiştirmesiyle Derneğin amacı, hedefi, hedef kitlesi ve faaliyetleri değişmemiştir. Aynı hedef kitleye yönelik benzer faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

Amacımız: Dernek, öncelikle dezavantajlı olarak tanımlanan (risk altında yaşayan, ihmal ve istismara uğramış, eğitim hakkından yararlanamayan, gerekli eğitim, sağlık, beslenme, giyim gibi ihtiyaçları karşılanamayan, sokakta yaşayan ve çalışan, çalıştırılan) çocuklar ve gençler olmak üzere; a) Çocuk ve gençlerin eğitimine ve sosyal/kültürel gelişimlerine yardımcı olmak, evden kaçmış, dilendirilen, kötü koşullarda çalıştırılan, madde bağımlısı (uçucu madde, esrar, alkol, eroin vs.) olan çocuk ve gençlerin bu alışkanlıklarından kurtarılması, tedavi ve eğitimlerinin yapılabilmesi için çeşitli kurum, kuruluş ve ailelerle işbirliği yapmak, teşhis ve tedavilerinin yapılabilmesi için   merkezlerin kurulmasına öncülük etmek, sokağa terk edilen, sokaklarda yaşayan  çocuk ve gençlerin eğitim ve tedavilerinin yapılması için yardımcı olmak, aileleriyle ilişkiye geçilerek bu çocukları aileleriyle buluşturmak, b) Kentimize göçle gelen ailelerin çocukları ve ebeveynlerini kentsel uyum için eğitmek, çok çocuklu ailelerin risk altındaki çocuklarına eğitim desteği vermek, c) Dernek desteğiyle ilköğretimi ve liseyi bitirmiş, üniversite sınavında başarı göstermiş olan gençlerin, üniversite öğrenimlerine destek olmak, d) Eğitimini yarım bırakmış, çalışmak zorunda olan çocuk ve gençlere mesleki eğitim yaptırmak, e) Okur-yazar olmayan çocuk ve gençlere okuma-yazma öğretmek, çalışma zorunluluğu nedeniyle okulunu yarım bırakmış olanları “açık  öğretime”  teşvik ve kayıt etmek amacı ile kurulmuştur.

Hedefimiz: Tüzüğümüzde de belirtilen amaç doğrultusunda önemli bir toplumsal sorun olan risk altında yaşayan çocuk ve gençlerin sorunlarının çözümüne destek olmak ve toplumda farkındalık oluşturmak için etkili çalışmalar yapmak.

Vizyon ve Misyonumuz: Acıma ve acındırma mantığıyla değil,  nedene yönelik olarak öncelikle sokakta yaşayan/çalışan çocuklar olmak üzere risk altında yaşayan çocuk ve gençlerin sorunlarına yaklaşmak; Akılcı çözüm önerileri üretmek, çeşitli projelerle bu önerileri uygulamaya koymak; Toplumun bu konudaki umutsuzluğunu ve olumsuz önyargılarını kırmak. Bu konuda çalışan diğer kurumlarla işbirliği yapmak.

Faaliyetlerimiz

Derneğimizin, Adana Sokak Çocukları Derneği adı altında kurulduğu yıldan bu yana öncelikle sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar olmak üzere dezavantajlı konumda yaşayan çocuk ve gençlerin durumunun düzeltilmesi, toplumda farkındalık yaratma ve önleyici çalışmaları içeren tüm faaliyetlerini aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz:

 1. Eğitim Faaliyetleri: Derneğimiz haftanın Pazartesi-Cumartesi günleri (Cumartesi dahil) arasında derneğe uğrayan herkese açıktır. Kurulduğu yıldan bu yana derneğe giderek artan sayıda çocuk uğramakta, sorunlarını anlatmakta ve destek istemektedir. Çocuklara ilk yıllarda alan taraması yapılarak ulaşılmış, daha sonradan çocuklar ve Adana kamuoyu dernek faaliyetlerini öğrendikçe derneğin çocuklara ve çocukların derneğe ulaşımı artmıştır. Yapılan alan araştırmasında (bu araştırma verileri eklerde verilmiştir) çocukların eğitim ve sağlık sorunlarının öncelikli olduğu görüldüğünden  bu sorunlara yönelik faaliyetlere özel önem ve öncelik verilmiştir. Eğitim faaliyetleri kapsamında çocuklara ve gençlere şu destekler verilmektedir: (a) Okula yönlendirme ve destek; (b) Dernekte özel dersler ve takip; (c) Dershane destekleri; (d) Burs ve diğer nakdi destekler; (e) Üniversiteye hazırlık, başvuru takip işlemleri; (f) Açık öğretime (ilköğretim, lise) kayıt işlemleri ve eğitim desteği; (g) Mesleki eğitim ve okuma-yazma kursları; (h) Kütüphane; (i) Dernek içi eğitim (eğiticilerin eğitimi ve bilgisayar eğitimi); (j) Sokak Çocukları konusunda araştırma yapmak isteyenler için dernek tarafından verilen destek; (k) Çeşitli kurumlarda konferanslar ve eğitim seminerleri.
 2. Sağlık Faaliyetleri: Çocuklara ve ailelerine sağlık destekleri İl Sağlık Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi Hastanesi, Başkent Üniversitesi Hastanesi, SYDV ve gönüllü sağlık profesyonelleri yardımıyla verilmiştir. Bu kapsamda dernek kurulduğu yıldan bu yana belirli periyotlarla aşağıdaki sağlık desteklerini vermiştir: (a) Aşılama çalışmaları; (b) Genel sağlık ve diş taramaları; (c) İlaç ve yeşil kart temini; (d) Göz ve kalp sorunu bulunan çocuklarımızın ameliyatları gerçekleştirilmiş; (e) Madde bağımlısı çocuk ve gençlere destek; (f) Psikolojik destek.
 3. Sokakta çalışan/yaşayan çocukların ve ailelerin günlük ihtiyaçlarına yönelik destekler (yemek-giysi- erzak vb.): (a) Yemek desteği; (b) Giysi ve ayakkabı desteği; (c) Bakım ve temizlik desteği; (d) Evi olmayan sokakta yaşayan çocuk/genç ve ailelere yardım; (e) Ailelere erzak ve eşya yardımı; (f) Askere giden gençlere destek.
 4. Ailelerle İlişkiler ve Mahalle Çalışmaları
 5. Spor-Kültür-Sanat Faaliyetleri
 6. Topluma Yönelik Farkındalık Yaratma Faaliyetleri
 7. Sosyal Faaliyetler ve Tanıtım
 8. Resmi Kurumlarla ve Diğer Sivil Toplum Kurulularıyla İlişkiler 
 9. Araştırma ve Durum Tespit Çalışmaları

 

Derneğimiz Tarafından Açılan Kurslar: Dernek tarafından çeşitli tarihlerde şu kurslar düzenlenmiştir:

 • Halk Eğitim Destekli Kurslar;
 • Okuma-Yazma Kursları (6 Kez)
 • Trikotaj Kursları (2 Kez)
 • Bilgisayar Kursu (2 Kez)
 • Ev Ekonomisi ve Mefruşat Kursu (1 Kez)
 • Seyhan Rotary Klübü Destekli Sıhhı Tesisat Kursu (1 Kez)

 

Ödüllerimiz

 • Adana İş Kadınları Derneği (İŞKAD): Teşekkür Plaketi
 • Adana Haber Gazetesi: Adana’nın Yıldızları Ödülü
 • AGIAD: Yılın En Başarılı STK Projesi Ödülü (2006-2007 Yıllarında)
 • İŞKUR Genel Müdürlüğü: Teşekkür Belgesi
 • 5 Ocak Gazetesi: Adana’ya Hizmet Özel Ödülü
 • Tebebağ Rotary Klübü: Teşekkür Belgesi
 • IYA (İstanbul’da Yaşayan Adanalılar Platformu): Adana’ya Hizmet Ödülü
 • Orgeneral Bedrettin Demirel İlköğretim Okulu: Teşekkür Belgesi
 • Adana Kültür Sanat Derneği: Kraliçe Pduhepa Bilim Sanat Başarı Ödülü
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: İşbirliği Teşekkür Belgesi

 

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Fazilet Aksu (Başkan)

Prof. Dr. Nurgül Türemiş (Başkan Yardımcısı)

Hatice Akgün (Sayman)

Eren Erdem (Sekreter)

Ali Coşkun (Üye)

Merhabalar,

Bu yıl Derneğimizin kuruluşunun 25. yılını yaşıyoruz. Kurucu üyelerimizi saygıyla anıyorum. Onlar bu Derneği kurarak güç koşullar altında yaşayan çocukları gündeme getirdiler, toplumda farkındalık yaratabilmek için bir kapı açtılar.

Kurulduğu yıldan beri içinde olduğum bu Dernekte 25 yıl boyunca çocuklarımız ve gençlerimize nasıl yararlı olabileceğimizi düşündük, bir çok etkinlik ve proje gerçekleştirdik. Bu arada fark ettik ki onların yaşamlarına olumlu dokunuşlar yaparken biz de çok şey öğrendik, onlarla birlikte büyüdük.

“Adana Sokak Çocukları Derneği” adıyla kurulan Derneğimizin adını çocuklarımızın gösterdiği gelişmeler ve başarılar sonucunda onların da istekleri doğrultusunda “Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği” olarak değiştirdik, hedef kitlemizi büyüttük. Her çalışmamızda bir önceki çalışmamızın sonuçlarını değerlendirdik, daha iyisini nasıl yaparız üstünde düşündük. Derneğimizin gerçekleştirdiği çalışmaları sayfamızın ilgili başlıkları altında izleyebilirsiniz.

Yıllar boyunca çalışmalarımıza destek olan, derneğimize bağış yapan, proje ortaklığı yapan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederim. Bir ülkenin ilerlemesinde Sivil Toplumun gücünün önemi yadsınamaz.

Derneğimizin daha gençleşerek, daha büyüyerek, daha etkili çalışmalar yapması sizlerle birlikte gerçekleşecektir. Bizi izleyin, katılın, eleştiri ve önerilerinizi bizimle paylaşın.

Prof. Dr. Fazilet Aksu
Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği Tüzüğü

Madde 1 – Derneğin Adı: “Adana Sokak Çocukları Derneği ”, kısa adı “Uçan Balon Derneği”dir. Derneğin merkezi Adana’dır. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2 – Dernek, dezavantajlı olarak tanımlanan, risk altında yaşayan, ihmal ve istismara uğramış, eğitim hakkından yararlanamayan, gerekli eğitim, sağlık, beslenme, giyim gibi ihtiyaçları karşılanamayan;

a) Sokaklarda yaşayan ve/veya çalışan çocuk ve gençlerin eğitimine yardımcı olmak, evden kaçmış, dilendirilen, kötü koşullarda çalıştırılan, madde bağımlısı (uçucu madde, esrar, alkol, eroin v.s.) olan çocuk ve gençleri bu alışkanlıklarından kurtarmak, tedavi ve eğitimlerini yapmak için çeşitli kurum, kuruluş ve ailelerle işbirliği yapmak, teşhis ve tedavilerinin yapılabilmesi için merkezlerin kurulmasına öncülük etmek, sokağa terk edilen, sokaklarda yaşayan çocuk ve gençlerin eğitim ve tedavilerini yaparak aileleriyle ilişkiye geçilerek bu çocukları aileleriyle buluşturmak;

b) Kentimize göçle gelen ailelerin çocukları ve ebeveynlerini kentsel uyum için eğitmek, çok çocuklu ailelerin risk altındaki çocuklarına eğitim desteği vermek;

c) Dernek desteğiyle ilköğretimi ve liseyi bitirmiş, üniversite sınavında başarı göstermiş olan gençlerin, üniversite öğrenimlerine destek olmak;

d) Eğitimini yarım bırakmış, çalışmak zorunda olan çocuk ve gençlere mesleki eğitim yaptırmak;

e) Okur-yazar olmayan çocuk ve gençlere okuma-yazma öğretmek, çalışma zorunluluğu nedeniyle okulunu yarım bırakmış olanları “açık öğretime” teşvik ve kayıt etmek amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1) Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak;

2) Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek;

3) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak;

4) Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek;

5) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek;

6) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek;

7) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek;

8) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, 9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek;

9) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak;

10) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak;

11) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek;

12) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak;

13) Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak.