DEVAM EDEN PROJELER

TAMAMLANMIŞ PROJELER

SOKAKTAN GELECEĞE (Sokakta Yaşayan/Çalışan Çocuklara Mesleki Beceri Kazandırma ve Sosyal Uyum Projesi)

Uygulama yılı: 2005 – 2006,

Proje süresi: 12 ay

İştirakçiler: Adana Valiliği İl Özel İdaresi ortaklığı ve Çukurova Üniversitesi

Destek/Hibe: Avrupa Birliği Hibesi

Bu projeyle sokakta yaşayan ve /veya çalışan 15-24 yaş arası çocuk ve gençlere mesleki beceri kazandırmak, istihdamlarını kolaylaştırmak ve topluma uyumlarını sağlamak amaçlanmıştır. Projede Kaportacılık, Karo-Seramik Döşemeciliği, Organik Çilek yetiştiriciliği, Alabalık ve Akvaryum Balıkları Üretimi, Kebap ve Tatlıcılık, Mevsimlik Çiçek Yetiştiriciliği ve Bahçıvanlık alanlarında eğitim verilmiştir Ayrıca kursiyerlere topluma uyumlarını sağlamak amacıyla kişisel gelişim ve sosyal uyum dersleri verilmiştir. Projede 172 genç eğitim almış, eğitimlerini başarıyla bitiren 151 kursiyere sertifika verilmiştir. Bunlardan 35 genç kısa sürede işe yerleşmiş, diğerlerinin de zaman içinde istihdam olanakları artmıştır.

AYDINLIK YARINLAR (Sosyal Riski Azaltma-SRAP Projesi)

Uygulama yılı: 2007

Destek/Hibe: Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hibesi

Bu projede Adana’da dezavantajlı konumda yaşayan 15-24 yaş grubu gençlere yönelik mesleki kurslar düzenlenerek uygulanmıştır. Meslek eğitimleri, Organik tarım (fide-fidan yetiştiriciliği), Büro Yönetimi ve sekreterlik, Tatlı-pasta yapımı, Antik mozaik, Marangozluk alanlarında verilmiş, meslek eğitimleri yanı sıra sosyal uyum faaliyetleri de gerçekleştirilmiştir.

Bu projede 50 genç eğitim almıştır.

ADANA AVRUPA KÜLTÜR FESTİVALİ

Uygulama yılı: 2007

Proje ortakları: Adana Genç İşadamları Derneği, Litvanya Erdvest

Destek/Hibe: Avrupa Birliği Hibesi

Bu proje Avrupa Birliğinin ‘Culture in action’ çağrısı kapsamında hazırlanarak Avrupa Komisyonun’dan hibe almaya hak kazanmıştır. Projenin amacı Türkiye-Avrupa arasında kültürel işbirliği oluşturmak, kültürel değerler aracılığıyla ülkelerarası tanıtım ve işbirliğini artırmak, AB katılım öncesi süreçte Türkiye’nin tanınmasını artırmaktır. Projeyle Litvanya Erdvest Sanat grubu Adana’da bir hafta süren konserler- fotoğraf-heykel sergileri ve modern sanat gösterileri sunmuştur. Dernekten eğitim alan gençler de Litvanya’da konserler ve tiyatro gösterileri sunmuştur. Bu amaçla dernek gençleri gönüllü sanatçılar tarafından gösteriler için hazırlanmış, böylece hem kendilerinin eğitimine büyük katkıda bulunulmuş, hem de ülkelerini yurtdışında tanıtma onuruna kavuşan gençlerin özgüvenleri artmıştır. Projede yer alan gençler şu anda dernek desteğiyle üniversite eğitimlerini başarıyla sürdürmektedir.

NEGATİFTEN POZİTİFE KAYNAK PROJESİ:

Uygulama yılı: 2008

Destek/Hibe: Birleşmiş Milletler hibesi

Projeyle 15-24 yaş arası 10 gence kaynakçılık eğitimi verilmiştir. Sertifika alan 10 kursiyer işe yerleştirilmiştir.

ÇUGIAD’LA UÇAN BALONLAR İŞ DÜNYASINA

Uygulama yılı: 2009

Proje ortağı: Çukurova Genç İşadamları Derneği (ÇUGIAD)

Destek/Hibe: Çukurova Genç İşadamları Derneği (ÇUGIAD) desteği

Bu projede 10 genç kıza “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” eğitimi verilmiştir.

İŞTE BİZ (Adana’da Yaşayan İşsiz Genç ve Kadınların İstihdamının Meslek ve İş Uyumu Eğitimiyle Desteklenmesi Projesi)

Uygulama yılı: 

Proje süresi: 12 ay

Destek/Hibe: Avrupa Birliği hibesi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından desteklenen Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi II “Kadınlara ve Gençlere Yeni Fırsatlar” Hibe Planı kapsamında Türkiye genelinde İŞKUR tarafından yönetilen ve izlenen 101 projeden biri olan İŞTE BİZ projesinde 23 genç ve 7 kadın kursiyer 3 meslek dalında eğitim almıştır. Meslek alanları: Aşçılık, Grafikerlik, Kaynakçılıktır. Proje sonucunda 28 genç ve kadın sertifika almaya hak kazanmış, 12 genç proje bitiminde işe başlamıştır. Projenin uygulama alanı Uçan balon Çocuk ve Gençlik Merkezi’dir.

“ÇERÇEVE DIŞI KARELER:ÇOCUK ŞİDDET VE SUÇLULUĞUNA SON” PROJESİ

Uygulama Yılı: 

Proje süresi: 8 ay

Destek/Hibe: Avrupa Birliği hibesi

Çocuk Şiddet ve Suçluluğuna Son adlı projede 10 gence savunuculuk ve farkındalık eğitimi ile birlikte fotoğrafçılık eğitimi verilmiştir. Proje eğitimlerin sonunda kursiyerlerin çekmiş oldukları fotoğraflar farklı yerler ve zamanlarda sergilenmiştir. Proje uygulama alanı Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği, Adana Tarihi Kız Lisesi, Adana ve çevresi şeklindedir.

 

Eş Başvuran Olunan Projeler

 

Gençlik Kentsel Hareket Laboratuvarı: Dezavantajlı Gençlerin Kamusal Alan Karar

Verme Programlarına Katılımı Aracılığıyla Sivil Toplum Diyaloğuna Dahil Edilmesi

Uygulama Yılı: 2019-2020

Proje süresi: 12 ay

Destek/Hibe: Avrupa Birliği hibesi

Başvuran: Development Policy Foundation (Kalkınma Politikası Vakfı) , Varşova, POLONYA

Proje ortakları: Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), İstanbul, TÜRKİYE Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği, Adana, TÜRKİYE

Proje sonunda önceden kamuoyu görüşünün alınarak yerin tespiti yapılarak problem tanımlanmıştır. Topluluğun geri bildiriminin alınarak eko/kentsel çalışmalar çalıştayları gerçekleştirildi. Mimari Laboratuvar düzenlendi. Adana’da Uçan Balon Spor tesisinde engellilerin de çalışabileceği şekilde çevre halkının kullanabileceği bir bitki yetiştirme oluşturuldu.

Ölçülebilir Kalkınma Projesi (Measurable Development Project

Uygulama Yılı: 2016 – 2017

Proje süresi: 12 ay

Destek/Hibe: Avrupa Birliği hibesi

Başvuran: Çukurova Kalkınma Ajansı

Proje, ajans ile STK’lar arasında diyaloğu güçlendirmeyi bölgede bulunan KOBİ ve STK’lara sağlanan mali yardımların etkisini arttırmayı ve sivil toplumun ihtiyaçlarına uygun bir biçimde uygulamalar dizayn etmeyi amaçlamaktadır.

Diğer Projelere Destek

Çalışan Çocukların Okullaştırılması: ILO tarafından desteklenen Türk-İş tarafından yürütülen bu proje kapsamında dernek başkanı tarafından konferans verildi. Proje hedef kitlesi olan sokakta çalışan çocuklar projeye yönlendirildi, bir dernek üyesi çalışmalara sürekli olarak katılarak projenin sağlıklı yürütülmesine destek verildi.

Kalkınma İnisiyatifi Grubu Kooperatifi tarafından sunulan SRAP projesine destek kurum olundu. Çocukların bu projeden yararlanması sağlandı.

Gökten 3 Elma (Bilgisayar Eğitimi) Projesine danışmanlık: Gençlik grubu tarafından yürütülen bilgisayar eğitimi projesinin hedef kitlesi olan sokakta çalışan, aynı zamanda eğitimlerine devam eden dernekle ilişkide bulunan çocuklar projeye yönlendirildi. Proje faaliyetlerine destek olundu. Proje hibe desteğini Avrupa Birliğinden almıştır.

Yüzünü Bize Dön Projesine danışmanlık: Kalkınma İnisiyatifi Grubu Kooperatifi tarafından yürütülen bu projeye hedef grup yönlendirmesi yapıldı. Sokakta çalışan/yaşayan çocuklara resim, satranç, bilgisayar kursları düzenlenen bu projenin yürütülmesine destek olundu. Bu gençlik projesinin hibe destekçisi Avrupa Birliğidir.

Çocuk Üniversitesi Projesi: Çukurova Üniversitesi tarafından yürütülen projede ilköğretim öğrencileri 1 ay boyunca üniversitede kendilerine özel olarak düzenlenen programda dersler aldılar. Bu projenin risk altında yaşayan çocuklara yönelik bölümü derneğimiz desteğiyle yürütülmüştür.